Adatkezelési nyilatkozat

A www.caffehand.hu weboldalra látogató, továbbiakban Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza jelen adatvédelmi szabályzat.

 

Weboldalunk felhasználásával, adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban rögzített módon történő tárolásához és felhasználásához.

 

 

1. Adatkezelő adatai:

 

1.1. Neve: Caffehand Kft.

1.2. Székhelye: 1047.Budapest, Baross u 60.

1.3. Cg:01-09-738149

1.5. Elérhetősége: szerviz@caffehand.hu

1.6. Képviselő: ifj. Szabó Imre

 

 

2. Adatkezelés tárgya és célja:
 

A jelen adatkezelésiszabályzattárgyaa www.caffehand.hu weboldalt látogató felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezések az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően.Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése szabályozza: „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű -az adatkezelés céljára is kiterjedő -tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.”

 

Az oldat felkereső felhasználó adatai rögzítésre kerülnek azon célból, hogy azt az üzemeltető a weboldal fejlesztése, illetve statisztikai céllal felhasználja.A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának statisztikai adatai (Google Analytics). Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

 

Az adatrögzítésre azon okból került sor, hogy az a felhasználók érdekében, számukra testre szabottabb szolgáltatást tudjon az üzemeltető szolgáltatni, illetve megismerhetőezzel a felhasználói szokások.

 

A felhasználó által megadott név, email cím esetében az adatok kezelésének célja, a felhasználó azonosítása.

 

Adatkezelő árajánlatkérés esetén a következő célra használja fel az adatokat: Az adatkezelővel kapcsolatos szolgáltatásokról részletes tájékoztatást és árajánlatotadjon Felhasználó által megadott elérhetőségeken (a továbbiakban: „Árajánlat”), továbbá biztosítani tudja a kávégép kihelyezésre vonatkozó szolgáltatását.

 

 

3. Adatkezelés rendje:
 

A weboldalt felkereső felhasználó a kezdőoldal alján megjelenő ablakban a „Ezen a weboldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépeden tárolódnak.” figyelmeztető ablak melletti Elfogadom fülre kattintva a felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy adatait, így IP címet, az időpontot, időtartam, felkeresett oldalakat, böngésző típusát illetve az operációs rendszert tárolja.

 

Az elfogadást követően a felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik, illetve egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A Társaság ezek alapján a Felhasználóknak a Weboldal használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. Az adatok tárolása külön regisztrációt nem igényel.

 

Az adatok felhasználása összesített formában történik az egyedi felhasználótól független.

 

A weboldal egyéb honlapok könnyebb eléréséhez linkeket tartalmazhat ezek tartalmáért, illetve adatkezeléssel kapcsolatos eljárásaiért felelősséget nem vállal az adatkezelő.

 

A hatályos Adatvédelmi szabályzat tartalma a weboldal megnyitását követően megjelenő figyelmeztető ablakban rákattintva elérhető.

 

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján –személyre szabottan -jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

 

 

4. Adatkezelés időtartalma:
 

A süti fájlok (cookie) lehetnek állandó vagy ideiglenes jellegű, mely során a böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik, azállandó jelleggel elhelyezésére kerül esetében pedig az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat a Társaság haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezi. A hozzájárulás visszavonható böngészőtől függően a Beállítások/Adatvédelem menüpontok alatt.

 

A cookie fájlok engedélyezésének letiltása esetében azonban előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások, menüpontok korlátozottabb mértékben vehetők majd igénybe.

 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

 

5. Jogok és kötelezettségek:
 

5.1. A jelen adatkezelési szabályzatban foglalt rendelkezések a felhasználó számára önkéntességen alapul.

 

5.2. Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

5.3. A felhasználó vállalja az elfogadom fülre kattintva, hogy az adatait az adatkezelő saját, statisztikai céllal kezelje, feldolgozza.

 

5.4. Az adatkezelő a felhasználó kérésére köteles az adatbázisból törölni a személyes adatokat, illetve részére a tárolt személyes adataiba betekintést biztosítani.

 

5.5. Az adatkezelő köteles az adatkezelési követelményeket betartani az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

 

5.6. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az adatkezelő az elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adhatja tovább. 5.7.Az adatkezelés awww.caffehand.huweboldalon található tartalmak felhasználóinak az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik akként, hogy a weboldal látogatása, használata során közölt adataik felhasználásra kerülnek.

 

5.8. A Caffehand Kft. a felhasználó által megadott adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért, megfelelősségéért kizárólag felhasználó felel. Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag őveszi igénybe szolgáltatásainkat, erre tekintettel egy megadott e-mail címmel történő bejelentkezéssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

5.9. A jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelés során Felhasználó hozzájárul, hogy a Adatkezelő a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

5.10. Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását –részben vagy egészben –a szerviz@caffehand.hu e-mail címén vagy postai úton a 1047Budapest, Barossu 60.; postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően –a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott személyes adatok kivételével –haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

 

 

6. Panasz
 

A fenti szabályzattal, a weboldallal kapcsolatban kérdése, panasza, illetve az adatokkal kapcsolatos visszaélések ügyében észrevétele van, abban az esetben az oldal üzemeltetőCaffehand Kft. felé fordulhat telefonon, postai, illetve email útján az alábbi elérhetőségeken: cím: 1047Budapest, Barossutca 60. email: szerviz@caffehand.hu

 

Az adatokkal való visszaélésekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, fax:+36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu az illetékes.

 

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa.

 

Budapest, 2018. május 20.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Név
E-mail cím
Tárgy
Üzenet
Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési nyilatkozatot